Nieuws van Help Mij Leven

In onze recente nieuwsbrief kondigde Robert Smits aan dat hij zoals elk jaar van begin november tot begin december in Nederland zou zijn. Hij sprak daarbij de hoop uit dat hij velen van u en jullie in die weken zou kunnen ontmoeten. Maar helaas gaat de reis van Robert naar Nederland dit jaar niet door. Werk- en familieomstandigheden in Brazilië beletten hem om op korte termijn een aantal weken in Nederland door te brengen. Uiteraard is dat een teleurstellend bericht – voor u en jou als donateurs, voor ons als bestuur van Help Mij Leven en niet in de laatste plaats voor Robert zelf. Robert zag er enorm naar uit om naar Nederland te komen. Wel zullen wij als stichting Help Mij Leven de komende maand een aantal activiteiten opzetten.

Via die activiteiten willen we u en jou graag op de hoogte brengen van al het werk dat dit jaar is verricht door REMER in Brazilië én wat de plannen zijn voor 2023. Hou hiervoor onze website in de gaten. We hopen dat we ook de komende tijd op uw en jouw steun mogen blijven rekenen!

Met vriendelijke groet, Matty Kloosterman. Voorzitter bestuur stichting Help Mij Leven

waltermiedema
%d bloggers liken dit: