Sparta

sportclub in de sloppenwijk

De Sportclub Sparta is gevestigd in de krottenwijk Morro da Providência. Het doel van de sportclub is de kinderen van de krottenwijk een zinvolle tijdsbesteding te bieden, in plaats van de verleiding van de alom aanwezige drugsbenden. Dit doet Sparta door middel van sport en sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Radio Rijnmondveld in Pedra Lisa. De Morro da Provindência is de oudste favela van Rio de Janeiro, gelegen achter het Centraal Station in het centrum van de stad. Veel van de inwoners overleven door het verrichten van hand- en spandiensten en onderbetaald werk. Daarnaast tracht een deel van de bevolking zich in leven te houden door middel van criminaliteit, drugshandel en prostitutie. Het leven in de Morro da Provindência wordt gedomineerd door de drugshandel: hiermee is relatief veel geld en macht te verdienen. De leider van een drugsbende regeert als een burgemeester over de krottenwijk. Ook voor eenvoudige uitkijkposten en koeriers is de beloning aanzienlijk hoger dan het Braziliaanse minimumloon. De betrekkelijke rijkdom die ze hiermee kunnen verkrijgen heeft een grote aantrekkingskracht op de jongeren uit de wijk. De drugsbende is echter ook een uitzichtloze toekomst vol geweld. De leden van een bende komen doorgaans voor hun twintigste om het leven.

Men woont veelal met grote gezinnen in vanwege de schaarse ruimte kleine huisjes. Omdat er geen ruimte meer is bouwt men steeds meer de lucht in. Er zijn dan ook al kleine flatjes van drie of vier verdiepingen. Waarbij het instortingsgevaar vaak erg hoog is, omdat de fundering hier niet op gebouwd is. Een nog grotere angst zijn echter de vaak onschuldige slachtoffers die vallen bij de geregelde schietpartijen. De rondvliegende kogels gaan vaak dwars door de huismuren heen. En bij ieder schot werpt de hele familie zich dan ook op de grond uit angst voor wat gaat komen.

Ondanks de angst voor de schietpartijen speelt het openbare leven zich, mede gedwongen door de kleine behuizing, toch vrijwel uitsluitend op straat af. Kinderen spelen hier, vaak met heel oud speelgoed of met stenen en blikjes. In dergelijke situaties kan de verveling snel toeslaan (school duurt hooguit één dagdeel in Brazilië en is voor veel kinderen in de krottenwijk onbetaalbaar vanwege de materialen en uniformen) en is de stap naar de lucratieve drugsbende of de vlucht naar straathandel en vervolgens het leven op straat snel gezet.

Bekijk een korte impressie van Sportclub Sparta in onze video (vanaf 2:47 minuten).

Het alternatief dat sportclub Sparta biedt
Studieklas Sparta tracht kinderen hiervoor een alternatief te bieden in de vorm van sport. Dit betreft in eerste instantie voetbal, maar ook volleybal, tafeltennis, jiujitsu en fitness worden beoefend. De club telt op dit moment ongeveer 330 leden. De jeugd wordt getraind door een betaalde trainer. De overige bij de club betrokken personen (bestuur en kader) werken op vrijwillige basis. Voor de activiteiten gebruikt men al sinds de oprichting van de vereniging in 1987 twee speelveldjes van de Methodistenkerk. En in een later stadium (1998) is daar dankzij een actie van Radio Rijnmond uit Nederland een veldje in de aangrenzende krottenwijk Pedra Lisa bijgekomen. De jeugd kan hier dagelijks terecht om te sporten.

Sparta biedt kinderen niet alleen sport, maar ontplooit ook sociaal-maatschappelijke activiteiten. Clubleden zijn verplicht naar school te gaan. Wie dit niet kan betalen wordt vanuit de club ondersteund. Zo organiseert Sparta jaarlijks een kamp voor de kinderen van de wijk. Zoín 280 kinderen verblijven dan vijf dagen in een vakantiekamp in de bossen ver weg van de beroerde levensomstandigheden in de krottenwijk. Sinds oktober 2005 heeft men een studieklas opgezet in Pedra Lisa. Met financiële steun uit Nederland is een educatief plan uitgewerkt en is er voor de lessen een klein huisje aangekocht. Dagelijks kunnen zo'n 48 kinderen hier huiswerk maken en bijles en studiebegeleiding krijgen. Wekelijks kunnen 96 kinderen van 6 tot 12 jaar hier twee maal per week terecht.


Met al zijn activiteiten is Sparta in de loop der jaren een belangrijk en populair instituut binnen de krottenwijk geworden, dat uiterst nuttig preventief en opbouwend werk doet.

Toekomstplannen
De effectiviteit van Sparta als sociaal-maatschappelijk werk hangt in hoge mate samen met het aantal kinderen dat kan worden bereikt, oftewel met het aantal leden dat kan worden toegelaten. Ook de tijdspanne waarin activiteiten worden aangeboden en de diversiteit in de activiteiten vervullen hierin een rol. Ter versterking en uitbouw van zijn werk wil Sparta dan ook uitgroeien naar een vereniging die dagelijks activiteiten aan 500 leden kan aanbieden. Zowel vanuit BraziliŽ als vanuit Nederland wordt getracht aan deze ambities vorm te geven.

Sparta online
Sportclub Sparta heeft een eigen website en is ook op Facebook te vinden.