word donateur

help mee

Stichting 'Help mij Leven' is door de overheid aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften in principe aftrekbaar zijn van de belasting. U moet daarvoor wel een bepaald minimum aan aftrekbare giften overmaken. Meer informatie hierover vindt u op de ANBI website.

Word donateur Eenmalige gift
Wilt u ons steunen met een gift om het werk in Brazilië mogelijk te blijven maken? Ieder bedrag, van klein tot groot is welkom en wordt nuttig gebruikt in Brazilië!

Als u eenmalig een donatie wilt doen, dan kan dat op verschillende manieren:

U kunt hier direct online doneren.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op bankrekening NL23 RABO 0107614642, ten name van 'Help mij Leven' te Bleiswijk.

 
 

Word donateur Machtiging voor een vast bedrag
Als u het werk in Brazilië structureel wilt ondersteunen, dan kunt u via een machtiging periodiek een vast bedrag overmaken. Het voordeel daarvan is dat men in Brazilië meer zekerheid heeft over vaste inkomsten, terwijl u er zelf geen omkijken meer naar heeft.


U kunt een machtiging uitprinten en per post opsturen.
 
 

kinderen op Sìtio Shalom Schenking via de notaris
Wilt u meer doen met hetzelfde geld? Denk dan aan steun via notariŽle akte. Wie minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan 'Help mij leven' schenkt via een notariŽle akte, kan de schenkingen zonder beperkingen volledig van de belasting aftrekken.

Met uw structurele bijdrage zorgt u bovendien voor continuïteit in ons werk voor de straatkinderen.

Klik hier voor meer informatie.

 
 

Casa Support Casa Support
Op Sítio Shalom wonen de kinderen in een rustige, beschermde omgeving in gezinshuizen. In elk van deze zeven huizen wonen acht kinderen. De kosten voor voeding, onderhoud en begeleiding van de kinderen bedragen € 600,- per maand.

Via 'Casa Support' kunt u individueel of als groep deze kosten voor een specifiek huis op zich nemen. Er zijn nog enkele huizen 'vrij': neemt u daarover contact op met André van der Eijk via vandereijk@helpmijleven.org of 06-24717803.